Wreszcie usuń zaznaczenie, aby wyłączyć pliki cookie

Wreszcie usuń zaznaczenie, aby wyłączyć pliki cookie

Prezentacja strony.

Informacje przedstawione na tej stronie nie mogą zastąpić porady lekarza. W razie wątpliwości zasięgnij porady lekarza. Witryna uczestniczy w różnych programach partnerskich i czasami pobiera prowizję od sprzedaży dokonanej w niektórych witrynach dostępnych z linków na tej stronie.

Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej użytkownicy strony Limpotence-masculine.fr są informowani o tożsamości różnych interesariuszy w kontekście jej wdrażania i monitorowania:

Właściciel: Limpotent-masculine.fr Kierownik publikacji: Thebault, pro@limPower-masculine.fr Kierownik publikacji jest osobą fizyczną lub prawną. Webmaster: pro@limPower-masculine.fr Host:OVH – Siedziba główna 2 rue Kellermann – 59100 ROUBAIX – Tel: 08 203 203 63 / numer indygo (0,118 €/min)

2. Ogólne warunki korzystania z serwisu i oferowanych usług.

Korzystanie z serwisu Limpotence-masculine.fr oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą zostać zmienione lub uzupełnione w dowolnym momencie, dlatego użytkownicy strony Limpotence-masculine.fr są zachęcani do regularnego konsultowania się z nimi.

Ta witryna jest zwykle dostępna dla użytkowników w dowolnym momencie. Witryna może jednak zdecydować o przerwie spowodowanej konserwacją techniczną, która następnie podejmie starania, aby komunikować się z użytkownikami przed terminami i godzinami interwencji.

Strona internetowa Limpotence-masculine.fr jest regularnie aktualizowana. W ten sam sposób informacje prawne mogą być modyfikowane w dowolnym momencie: niemniej jednak narzucają się użytkownikowi, który jest proszony o jak najczęstsze odwoływanie się do nich w celu zapoznania się z nimi. 3. Opis świadczonych usług.

Celem serwisu Limpotent-masculine.fr jest dostarczanie informacji dotyczących całej działalności firmy.

Webmaster dokłada wszelkich starań, aby informacje na stronie Limpotence-masculine.fr były jak najbardziej dokładne. Jednak nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, czy to samodzielnie, czy przez partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają mu te informacje.

Wszystkie informacje wskazane na stronie Limpotent-masculine.fr są podane jako wskazówka i prawdopodobnie będą ewoluować. Ponadto informacje pojawiające się na stronie Limpotence-masculine.fr nie są wyczerpujące. Podlegają one modyfikacjom, które zostały wprowadzone od momentu umieszczenia ich w sieci. 4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.

Strona korzysta z technologii JavaScript.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne związane z korzystaniem z serwisu. Ponadto użytkownik serwisu zobowiązuje się do dostępu do serwisu przy użyciu najnowszego sprzętu, niezawierającego żadnych wirusów oraz z aktualną przeglądarką najnowszej generacji 5. Własność intelektualna i podróbki.

Limpotence-masculine.fr jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiada prawa do użytkowania wszystkich elementów dostępnych na stronie, w szczególności tekstów, obrazów, grafiki, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania.

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptacja całości lub części elementów strony, bez względu na zastosowane środki lub proces, jest zabronione, chyba że za uprzednią pisemną zgodą.

Wszelkie nieautoryzowane korzystanie z witryny lub któregokolwiek z jej elementów będzie uważane za stanowiące naruszenie i ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i następnych Kodeksu własności intelektualnej. 6. Ograniczenie odpowiedzialności.

Limpotence-masculine.fr nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone w sprzęcie użytkownika podczas dostępu do serwisu Limpotence-masculine.fr, a wynikające albo z użytkowania sprzętu, który nie spełnia specyfikacji wskazanych w pkt. 4, pojawienie się błędu lub niezgodność.

Impotencja męska. fr nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wtórne (takie jak utrata rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania z witryny.

Dla użytkowników dostępne są przestrzenie interaktywne (możliwość zadawania pytań w przestrzeni kontaktowej). strona zastrzega sobie prawo do usuwania, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tym miejscu, które naruszałyby przepisy obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W razie potrzeby imppotent-masculine.fr zastrzega sobie również prawo do kwestionowania odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej użytkownika, w szczególności w przypadku wiadomości rasistowskiej, obraźliwej, zniesławiającej lub pornograficznej, niezależnie od użytego medium (tekst, fotografia, itp.). 7. Zarządzanie danymi osobowymi.

We Francji dane osobowe są w szczególności chronione przez ustawę nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978 r., ustawę nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r., art. L. 226-13 Kodeksu karnego oraz dyrektywę europejską z dnia 24 października, 1995.

Podczas korzystania ze strony Limpotent-masculine.fr mogą być gromadzone: adres URL łączy, przez które użytkownik uzyskał dostęp do strony Limpuis-masculine.fr, dostawca dostępu użytkownika, adres protokołu internetowego (IP) użytkownik.

Zgodnie z postanowieniami artykułów 38 i następnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej przetwarzania danych, plików i wolności, wszyscy użytkownicy mają prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu wobec danych osobowych, które go dotyczą, poprzez złożenie swoich pisemny i podpisany wniosek wraz z kopią dokumentu tożsamości z podpisem posiadacza dokumentu, z podaniem adresu, na który należy przesłać odpowiedź.

Żadne dane osobowe użytkownika strony Limpotence-masculine.fr nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, przypisywane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Tylko hipoteza odkupienia Impotencja-męska. fr i jej prawa umożliwiłyby przekazanie tych informacji potencjalnemu nabywcy, który z kolei byłby zobowiązany do przechowywania i modyfikowania danych w stosunku do użytkownika strony Limpotent-masculine.fr.

Witryna nie jest zgłoszona do CNIL, ponieważ nie gromadzi danych osobowych..

Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych. 8. Linki hipertekstowe i pliki cookie.

Witryna Limpotent-masculine.fr zawiera pewną liczbę linków hipertekstowych do innych witryn, utworzonych za zgodą webmastera. Jednak webmaster nie ma możliwości weryfikacji treści odwiedzanych w ten sposób stron, w związku z czym nie ponosi za to odpowiedzialności.

Przeglądanie strony Impotencja-męski. fr może spowodować instalację plików cookie na komputerze użytkownika. Plik cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale zapisuje informacje związane z nawigacją komputera na stronie. Uzyskane w ten sposób dane mają na celu ułatwienie późniejszej nawigacji na stronie, a także mają na celu umożliwienie różnych pomiarów obecności.

Odmowa zainstalowania pliku cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Użytkownik może jednak skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookie:

W przeglądarce Internet Explorer: zakładka narzędzi (piktogram w postaci koła zębatego w prawym górnym rogu) / opcje internetowe. Kliknij Prywatność i wybierz Blokuj wszystkie pliki cookie. Zatwierdź OK.

W przeglądarce Firefox: w górnej części okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do karty Opcje. Kliknij zakładkę Prywatność. Ustaw reguły przechowywania na: użyj ustawień niestandardowych dla historii. Na koniec usuń zaznaczenie, aby wyłączyć pliki cookie.

W Safari: Kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki ikonę menu (symbolizowanego przez zębatkę). Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij Ustawienia treści. W sekcji „Cookies” możesz zablokować pliki cookie.

W Chrome: kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki ikonę menu (symbolizowanej przez trzy poziome linie). Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij preferencje. W zakładce „Prywatność” możesz zablokować pliki cookies. 9. Prawo właściwe i przyznanie jurysdykcji.

Wszelkie spory związane z korzystaniem ze strony Limpotent-masculine.fr podlegają prawu francuskiemu. Wyłączną jurysdykcję mają właściwe sądy Paryża.

Sujets similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *