Avmarkera slutligen för att inaktivera cookies

Avmarkera slutligen för att inaktivera cookies

Presentation av webbplatsen.

Informationen som presenteras på denna webbplats kan inte ersätta råd från en läkare. Om du är osäker, sök läkare. Webbplatsen deltar i olika affiliate-program och samlar ibland in en provision på försäljning gjord på vissa webbplatser som är tillgängliga från länkarna på denna webbplats.

Enligt artikel 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin, informeras användare av webbplatsen Limpotence-masculine.fr om identiteten på de olika intressenterna i samband med dess implementering och övervakning:

Ägare: Limpotent-masculine.fr Publikationsansvarig: Thebault, pro@limPower-masculine.fr Publikationsansvarig är en fysisk eller juridisk person. Webmaster: pro@limPower-masculine.fr Värd:OVH – Huvudkontor 2 rue Kellermann – 59100 ROUBAIX – Tel: 08 203 203 63 / indigo nummer (0,118 €/min)

2. Allmänna villkor för användning av webbplatsen och de tjänster som erbjuds.

Användning av webbplatsen Limpotence-masculine.fr förutsätter fullständigt godkännande av de allmänna användarvillkoren som beskrivs nedan. Dessa användningsvillkor kan ändras eller kompletteras när som helst, användare av webbplatsen Limpotence-masculine.fr uppmanas därför att konsultera dem regelbundet.

Denna webbplats är normalt tillgänglig för användare när som helst. Ett avbrott på grund av tekniskt underhåll kan dock beslutas av webbplatsen, som då kommer att sträva efter att kommunicera till användarna före datum och tider för ingripandet.

Webbplatsen Limpotence-masculine.fr uppdateras regelbundet. På samma sätt kan de juridiska meddelandena ändras när som helst: de ålägger sig ändå användaren som uppmanas att hänvisa till dem så ofta som möjligt för att bekanta sig med dem. 3. Beskrivning av tillhandahållna tjänster.

Syftet med webbplatsen Limpotent-masculine.fr är att ge information om företagets alla aktiviteter.

Webbmastern gör allt för att tillhandahålla information på Limpotence-masculine.fr-sidan som är så korrekt som möjligt. Den kan dock inte hållas ansvarig för utelämnanden, felaktigheter och brister i uppdateringen, vare sig av sig själv eller av tredjepartspartners som förser den med denna information.

All information som anges på webbplatsen Limpotent-masculine.fr ges som en indikation och kommer sannolikt att utvecklas. Dessutom är informationen som visas på webbplatsen Limpotence-masculine.fr inte uttömmande. De ges med förbehåll för att ändringar har gjorts sedan de lades ut online. 4. Avtalsbegränsningar för tekniska data.

Webbplatsen använder JavaScript-teknik.

Webbplatsen kan inte hållas ansvarig för materiella skador relaterade till användningen av webbplatsen. Dessutom åtar sig användaren av webbplatsen att komma åt webbplatsen med hjälp av nyare utrustning, som inte innehåller något virus och med en uppdaterad, senaste generationens webbläsare 5. Immateriella rättigheter och förfalskningar.

Limpotence-masculine.fr är ägaren av de immateriella rättigheterna eller innehar användningsrättigheterna för alla delar som är tillgängliga på webbplatsen, särskilt texter, bilder, grafik, logotyp, ikoner, ljud, programvara.

All reproduktion, representation, modifiering, publicering, anpassning av hela eller delar av delar av webbplatsen, oavsett medel eller process som används, är förbjuden, förutom efter skriftligt tillstånd i förväg.

All otillåten användning av sajten eller någon av de delar den innehåller kommer att anses utgöra en intrång och åtalas i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L.335-2 och följande i lagen om immaterialrätt. 6. Ansvarsbegränsning.

Limpotence-masculine.fr kan inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador som orsakats av användarens utrustning, när man går in på Limpotence-masculine.fr-webbplatsen, och som beror antingen på användning av utrustning som inte uppfyller specifikationerna som anges i punkt 4, antingen utseendet på en bugg eller en inkompatibilitet.

Maskulin-impotens. fr kan inte heller hållas ansvarigt för följdskador (såsom förlust av marknad eller förlust av möjligheter) till följd av användningen av webbplatsen.

Interaktiva utrymmen (möjlighet att ställa frågor i kontaktutrymmet) är tillgängliga för användare. sajten förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande radera allt innehåll som publicerats i detta utrymme som skulle strida mot den lagstiftning som är tillämplig i Frankrike, särskilt bestämmelserna om dataskydd. Vid behov förbehåller sig impotent-masculine.fr också rätten att ifrågasätta användarens civilrättsliga och/eller straffrättsliga ansvar, särskilt i händelse av ett rasistiskt, kränkande, ärekränkande eller pornografiskt meddelande, oavsett vilket medium som används (text, fotografi, etc.). 7. Hantering av personuppgifter.

I Frankrike är personuppgifter särskilt skyddade av lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i strafflagen och det europeiska direktivet av den 24 oktober, 1995.

När du använder webbplatsen Limpotent-masculine.fr kan följande samlas in: URL-adressen till länkarna genom vilka användaren fick åtkomst till webbplatsen Limpuis-masculine.fr, användarens åtkomstleverantör, IP-adressen (Internet Protocol) för användare.

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 38 och följande i lag 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter, har alla användare rätt till tillgång, rättelse och invändning mot personuppgifter som rör honom, genom att göra sin skriftlig och undertecknad begäran, åtföljd av en kopia av identitetshandlingen med underskrift av innehavaren av handlingen, med angivande av till vilken adress svaret ska skickas.

Ingen personlig information om användaren av webbplatsen Limpotence-masculine.fr publiceras utan användarens vetskap, utbyts, överförs, tilldelas eller säljs på något medium till tredje part. Endast hypotesen om inlösen av Impotens-maskulina. fr och dess rättigheter skulle tillåta överföring av nämnda information till den potentiella köparen som i sin tur skulle vara bunden av samma skyldighet att lagra och ändra data gentemot användaren av Limpotent-masculine.fr webbplatsen.

Webbplatsen deklareras inte till CNIL eftersom den inte samlar in personlig information..

Databaserna skyddas av bestämmelserna i lagen av den 1 juli 1998 om införlivande av direktiv 96/9 av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser. 8. Hypertextlänkar och cookies.

Webbplatsen Limpotent-masculine.fr innehåller ett visst antal hypertextlänkar till andra webbplatser, som skapats med tillstånd av webbmastern. Webbmastern har dock inte möjlighet att verifiera innehållet på de sajter som sålunda besökts, och tar därför inget ansvar för detta.

Surfar på Impotens-maskulina webbplats. fr kommer sannolikt att orsaka installation av cookies på användarens dator. En cookie är en liten fil som inte tillåter identifiering av användaren, men som registrerar information om navigering av en dator på en webbplats. De data som erhålls på detta sätt är avsedda att underlätta efterföljande navigering på webbplatsen, och är också avsedda att möjliggöra olika mätningar av närvaro.

Att vägra att installera en cookie kan göra det omöjligt att komma åt vissa tjänster. Däremot kan användaren konfigurera sin dator enligt följande för att neka installationen av cookies:

Under Internet Explorer: verktygsflik (piktogram i form av en kugg uppe till höger) / internetalternativ. Klicka på Sekretess och välj Blockera alla cookies. Bekräfta på Ok.

Under Firefox: högst upp i webbläsarfönstret, klicka på Firefox-knappen och gå sedan till fliken Alternativ. Klicka på fliken Sekretess. Ställ in lagringsreglerna till: använd anpassade inställningar för historik. Avmarkera slutligen för att inaktivera cookies.

Under Safari: Klicka längst upp till höger i webbläsaren på menyikonen (symboliserad med en kugg). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på Innehållsinställningar i avsnittet "Sekretess". I avsnittet "Cookies" kan du blockera cookies.

I Chrome: Klicka längst upp till höger i webbläsaren på menyikonen (symboliserad med tre horisontella linjer). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på inställningar i avsnittet "Sekretess". På fliken "Sekretess" kan du blockera cookies. 9. Tillämplig lag och tilldelning av jurisdiktion.

Varje tvist i samband med användningen av webbplatsen Limpotent-masculine.fr är föremål för fransk lag. Exklusiv jurisdiktion ges till de behöriga domstolarna i Paris.

Sujets similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *