Din IP-adress registreras också

Din IP-adress registreras också

Dessa användarvillkor ("Villkoren") inkluderar all information som rör användningen av webbplatsen som du surfar på samt information om ägaren och utgivaren av webbplatsen.

Läs dessa villkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner alla villkor och bestämmelser i dessa villkor, får och bör du inte komma åt sidan eller använda dess tjänster. OM DU INTE ACCEPTERAR ANVÄNDARVILLKORRNA, ANVÄND INTE WEBBPLATSEN.

1. Vi

Sajten Limpotent-masculine.fr ('Vår webbplats') publiceras av företaget Blue Media Ltd, med ett aktiekapital på 2 000,00 €, vars registrerade kontor är på 89, St. John Street, Valletta VLT 1165, Malta. Skatteregistreringsnummer: 970033825 Företagsregistreringsnummer: C93425

Ägare: Blue Media Ltd.

Publikationsansvarig: Blue Media Ltd

Kontakt för sajten: via kontaktformulär

Värd: OVH SAS med ett kapital på 10 069 020 € RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 APE-kod 2620Z Momsnummer: FR 22 424 761 419 Huvudkontor: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrike

2. Du

Som en Internetanvändare som ansluter, använder och surfar på vår webbplats enligt beskrivningen i punkt 3, är du en användare.

3. Användarvillkor för vår webbplats

Som Användare bekräftar du att du har läst och förstått dessa Villkor och du accepterar dem därför fullt ut.

Användningen av vår webbplats kan endast göras för ditt personliga bruk och inte för kommersiellt bruk, inklusive i synnerhet förskingring av informationen som sprids på vår webbplats. Vidare har du inte tillåtelse att använda vår webbplats som en informationskälla för att skapa ditt eget innehåll. Se punkt 8 i Villkoren om immateriella rättigheter.

Du samtycker till att inte implementera, direkt eller indirekt, i synnerhet genom användning av programvara, rutiner, enheter av något slag, åtgärder som skulle orsaka en orimlig eller oproportionerlig belastning på strukturen och infrastrukturen på vår webbplats eller något system eller nätverk som är anslutet till den.

På samma sätt samtycker du till att inte introducera direkt eller indirekt, i synnerhet, virus, trojanska hästar eller någon enhet, skadlig programvara eller rutin som sannolikt skulle korrumpera, göra instabil eller påverka vår webbplats på något sätt.

Det erinras om att handlingen att komma åt eller bedrägligt stanna kvar i ett datorsystem, att hindra eller förvränga driften av ett sådant system, att bedrägligt införa eller ändra data i ett datorsystem utgör brott som är straffbara straffrättsliga påföljder.

I händelse av brott mot någon av de ovannämnda reglerna förbehåller vi oss rätten att blockera din åtkomst till hela eller delar av vår webbplats utan övervägande och föregående meddelande. Vi kan också kräva ersättning för den skada vi kan ha lidit till följd av detta beteende.

Vår webbplats är tillgänglig för användare när som helst. Men ett avbrott på grund av särskilt tekniskt underhåll kan dock beslutas, våra team kommer att göra sitt bästa för att begränsa varaktigheten av otillgänglighet.

4. Vår webbplats och ansvarsfriskrivning

Allmänna kommentarer

Vi erbjuder på vår webbplats artiklar, information eller länkar till våra partners som marknadsför de produkter eller tjänster som presenteras där.

Informationen på vår webbplats är så korrekt som möjligt. Denna information är dock inte nödvändigtvis uttömmande och ges endast för information. I synnerhet utgör de inte på något sätt råd eller rekommendationer.

Dessutom kan vi inte, eller dess ägare eller dess samarbetspartners, hållas ansvariga för utelämnanden, felaktigheter och brister, vare sig av oss eller av tredjepartspartners som förser oss med denna information. Vi rekommenderar att du hänvisar till de villkor som skulle anges på våra partners webbplatser.

Vår webbplats deltar således i olika affiliate-program och gör det under vissa omständigheter möjligt att erhålla provision på försäljningen från länkarna.

Dessutom refererar vår webbplats till vissa produkter eller tjänster som säljs av tredje parts webbplatser. Under inga omständigheter har de presenterade produkterna eller tjänsterna testats av oss och de lagras, säljs eller skickas inte av oss.

Dessutom innehåller vår webbplats särskilt reklammaterial och ett visst antal hypertextlänkar till andra partnerwebbplatser. Vi har dock inte möjligheten, inte heller dess ägare eller dess samarbetspartners, att kontrollera innehållet på dessa webbplatser och vi kan därför inte hållas ansvariga för konsekvenserna, i synnerhet av deras innehåll, drift eller konsekvenserna av din navigering, användning eller samråd.

Vi anger att denna webbplats kan erbjuda rankningar av produkter eller tjänster. Produkterna eller tjänsterna testas inte av våra avdelningar eller oberoende organisationer och kan vara resultatet av val gjorda av våra kunder som har valt så kallade "premium"-konton, vilket belyser försäljningsvolymer och inte produkt- eller tjänstens kvalitet.

När du besöker vår webbplats, bekräftar du att du har läst villkoren och begränsningarna för ansvar. Du erkänner också att du har accepterat dem.

Vår webbplats ersätter inte på något sätt råd från en läkare eller sjukvårdspersonal. I alla terapeutiska tillvägagångssätt rekommenderas alltid råd från en läkare eller sjukvårdspersonal och vår sida kan inte på något sätt ersätta någon konsultation med en läkare eller sjukvårdspersonal. Endast den senare, med kännedom om din medicinska historia, kommer att kunna styra dig mot valet av adekvat behandling.

Vi uppmärksammar dig särskilt på det faktum att alla artiklar som skrivs på vår webbplats inte är skrivna av en läkare eller sjukvårdspersonal. Vid tvivel eller frågor om användningen av en produkt eller ett material som presenteras i en artikel är det viktigt att kontakta en läkare eller en vårdpersonal.

Informationen som presenteras på vår webbplats kan därför inte ersätta råd från en läkare eller sjukvårdspersonal och inte heller betraktas som sådan. Om du är osäker, sök läkare.

Om du har några frågor, tvivel eller behöver information om din allmänna hälsa eller näring, sök alltid råd från en läkare eller sjukvårdspersonal. Dessutom, i händelse av symtom och/eller biverkningar, är det viktigt att konsultera en läkare eller sjukvårdspersonal så att den senare kan fastställa orsakerna och ursprunget till dessa störningar för att behandla dem så snabbt som möjligt.

Som tidigare nämnts lagerför eller säljer inte vår webbplats de mediciner eller läkemedel eller hälsoprodukter som presenteras i dess innehåll. Vår webbplats är inte en e-handelssida eller ett onlineapotek.

All information som finns på vår webbplats (redaktionell, text, bilder, figurer, etc.) ges endast i informationssyfte. Innehållet som presenteras kan inte på något sätt ersätta någon konsultation med en läkare eller sjukvårdspersonal.

5. Kommentarer, frågor eller åsikter

Vår webbplats kan i vissa fall erbjuda interaktiva utrymmen inklusive möjligheten att ställa frågor eller ge åsikter.

När du använder dessa funktioner på vår webbplats måste du ange ditt namn (eller smeknamn) och e-postadress. Din e-postadress kommer inte i något fall att visas på vår webbplats eller användas utan ditt samtycke (se punkt 7 i "sekretess- och personuppgiftspolicyn"). Din IP-adress registreras också, men kommer aldrig att visas, användas eller kommuniceras. Denna information kommer aldrig att delas med andra företag, förutom med ditt samtycke i förväg eller i händelse av att det krävs av rättvisa.

Du samtycker till att följa gällande lagar och bestämmelser och du är särskilt förbjuden (icke uttömmande lista):

– Att tillskansa sig en tredje parts identitet; – Att avsiktligt publicera falskt, felaktigt eller vilseledande innehåll;- För att hindra åtkomst till webbplatsen och/eller webbplatsens korrekta funktion på något sätt. – Att publicera innehåll som gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter; – Att publicera innehåll av rasistisk, främlingsfientlig, antisemitisk, homofobisk, negationistisk, pornografisk, pedofil, barnpornografisk karaktär eller som kränker mänsklig värdighet; – Att publicera innehåll som uppmuntrar till våld, självmord, terrorism, användning, tillverkning eller distribution av olagliga ämnen, eller som uppmuntrar till brott eller förseelser eller som glorifierar dem och mer specifikt brott mot mänskligheten; – Att publicera innehåll som är stötande, ärekränkande eller kränker tredje parts integritet, bild eller personlighetsrättigheter;

Vår webbplats förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande radera allt innehåll som publiceras i detta utrymme som skulle strida mot den lagstiftning som är tillämplig i Frankrike.

På liknande sätt, i händelse av ett klagomål eller anspråk som initierats av en tredje part och som skulle riktas till oss, i synnerhet på grund av information eller data som kommer från dig, måste du omedelbart förse oss med alla förklaringar och stödjande dokument, och svara, i alla fall, gentemot oss och tredje parter vars rättigheter du kan ha gjort intrång, av eventuella fördomar såväl som de möjliga konsekvenserna av dina handlingar med hänsyn till tillämpliga lagar eller regleringar, inklusive de som involverar straffrättsligt ansvar.

Där så är lämpligt förbehåller vi oss också rätten att vidta åtgärder mot Användaren för att ifrågasätta dennes civilrättsliga och/eller straffrättsliga ansvar.

6. Kakor eller små kex

För mer information om användningen av dina personuppgifter, i enlighet med GDPR-föreskrifterna, se punkt 7 "Sekretesspolicy och personuppgifter".

När du surfar på vår webbplats kan information registreras eller läsas i din terminal, beroende på dina val. Cookies kan därför placeras för att analysera din surfning och låta oss mäta publiken eller för behovet av tjänsten som tillhandahålls av vår webbplats.

En cookie är en liten fil som inte tillåter identifiering av användaren, men som registrerar information om navigering av en dator på en webbplats.

Att vägra att installera en cookie kan förändra din surfupplevelse, eller till och med begränsa åtkomsten till visst innehåll eller vissa tjänster.

Vi använder olika cookies enligt definitionen nedan:

– "Sessionscookies": de förblir lagrade i din webbläsare endast under din surfsession, dvs tills du lämnar webbplatsen. – "Beständiga cookies": de finns kvar i din webbläsare efter sessionen (såvida du inte har raderat dem). – "Prestationscookies": de samlar in information om din användning av webbplatsen, såsom besökta webbsidor och felmeddelanden, men informationen som samlas in samlas så att den görs anonym: dessa cookies samlar inte in information om identifierade individer. De används för att förbättra hur en webbplats fungerar. – "Funktionscookies": de tillåter webbplatsen att komma ihåg de val du gör på webbplatsen (t.ex. ändringar av textstorlek, anpassade sidor) eller aktivera tjänster som bloggkommentarer. – Målgruppsmätningscookies (Clicky: för att anpassa webbplatsen och dess innehåll efter besökarnas användning och navigering, för att mäta antalet besök, sidvisningar, besökarnas aktivitet på webbplatsen och frekvensen av besökarnas återkomst. Vi informerar dig att vi har konfigurerat Clicky för att anonymisera din IP-adress. Du kan när som helst motsätta dig deponering av cookies och radera dem med hjälp av dina webbläsarinställningar. Vi uppmanar dig att hänvisa till Googles policy för Clicky cookies (https://clicky.com/ villkor/sekretess)

Du har möjlighet att konfigurera dina cookies. Information kan hittas från din webbläsares hjälpmeny som låter dig konfigurera dina cookie-inställningar. Du kan också hitta information på de webbplatser som motsvarar din webbläsare.

– Internet Explorer™ – Safari™ – Chrome™ – Firefox™ – Opera™

För mobila enheter kan du konsultera följande länkar:

– – För Safari™ – – För Chrome™ – – För Firefox™ – – För Windows Phone™

Ingen personlig information om användaren av vår webbplats publiceras utan användarens vetskap, utbyts, överförs, tilldelas eller säljs på något medium till tredje part.

7. Integritetspolicy och personuppgifter

Som "uppgiftsansvarig" i den mening som avses i tillämplig lagstiftning, informerar vi Användaren om att all data behandlas i enlighet med bestämmelserna i de allmänna dataskyddsförordningarna från den 27 april 2016 (GDPR).

När du besöker webbplatsen kan personuppgifter samlas in för att möjliggöra analys av vår publik (se informationen om Cookies i punkt 6) eller för att du har kommunicerat det till oss.

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev (nyhetsbrev och kommersiella erbjudanden) samlar vi in ​​din e-postadress samt dina identifieringsuppgifter (efternamn, förnamn, telefonnummer, smeknamn etc.), och vi behandlar dem åt dig. registrera dig, därför med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke, och därför avsluta prenumerationen, genom att klicka på meddelandet i nyhetsbrevet för detta ändamål.

När du skickar en recension eller kommentar samlar vi in ​​information om din identitet (inklusive efternamn, förnamn, smeknamn, e-postadress).

När du kontaktar oss av andra skäl samlar vi in ​​informationen du skickar oss: namn (eller pseudonym…), e-postadress och all annan information i meddelandet du skickar oss. Vi behandlar endast dessa uppgifter för att svara på din kontakt och dina förfrågningar, därför på grundval av ditt berättigade intresse.

I alla fall behåller vi denna information upp till 3 (tre) år efter den senaste kontakten vi hade med dig. När det gäller nyhetsbrev, och i händelse av att du bestämmer dig för att avsluta prenumerationen, kommer vi omedelbart att radera denna information från våra databaser, med förbehåll för tillämpningen av lagbestämmelser som kräver att vi behåller denna information och anslutningsinformationen under en period som definieras i lag.

Dessa uppgifter är därför:

– uppgifter som gör att du kan identifieras (efternamn, förnamn, funktion, företag, telefon, e-post); – innehållet i de meddelanden som du skickar till oss; – data för användning av vår webbplats som möjliggör en analys av publiken.

Vi geolokaliserar dig inte när du surfar på Internet eller aktiverar din webbkamera på distans.

Vi kommunicerar inte dina uppgifter till tredje part förutom när vi är skyldiga att göra det – till exempel har vår värd nödvändigtvis tillgång till de uppgifter som du skickar till oss, eller tillsynsmyndigheter eller myndigheter och brottsbekämpande myndigheter.

Vi informerar dig också om att de personuppgifter som du kommunicerar till oss kan överföras utomlands, inklusive till USA, ett land som inte har lagstiftning som rör skydd av personuppgifter som är "tillräcklig" i den mening som avses i Europeiska kommissionen. Denna överföring utförs dock enbart i syfte att behandla elektroniska meddelanden eller hantera dina kontaktadresser, till företag som officiellt har åtagit sig att respektera sina kunders integritet och personuppgifter.

Vi kommer särskilt att citera:

– Apple Distribution International, ett företag under irländsk lag, som har åtagit sig sin amerikanska underleverantör Apple Inc. inom ramen för avtalsklausuler som överensstämmer med Europeiska kommissionens modell (underleverantör av standardavtalsklausuler) för lagring av dokument relaterade till kunden (iCloud) (för mer information: https://www.apple.com/legal/privacy /sv-ww/); – Google Inc., ett företag som regleras av lagarna i delstaten Kalifornien som har följt principerna för Privacy Shield, i enlighet med avtalet mellan Europeiska kommissionen och Federal Trade Commission of the United States of America, för elektronisk korrespondens ( e-post) (för mer information: https://www.google.com/policies/privacy/frameworks/). – Mailchimp, som erbjuder en integrerad e-postprogramlösning, har också följt principerna för Privacy Shield (för mer information https://mailchimp.com/fr/help/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield -and-the-gdpr/ och https://mailchimp.com/legal/privacy/#5._General_Information

Slutligen har vi valt att inte använda plugin-program för sociala nätverk som gör att du kan gilla innehåll direkt… utan också för att spåra detaljerna för alla dina handlingar på webben. De enda länkarna till sociala nätverk som vi erbjuder är de som leder dig till våra sidor på dessa nätverk.

Vi påminner dig om att du har rätt:

– Att få information om hur dina uppgifter behandlas; – För att komma åt dina data; – Att av legitima skäl invända mot att dina uppgifter behandlas och i synnerhet mot att dina uppgifter används för kommersiella prospekteringsändamål; – För att begränsa viss användning av dina data; – För att rätta felaktig information, samt att be oss att radera viss information; – Att utmana hur dina personuppgifter behandlas;- Att när som helst återkalla ditt samtycke (i de fall vi förlitar oss på ditt samtycke); – Att definiera direktiv relaterade till ödet för dina personuppgifter efter din död i enlighet med artikel 32 i lagen av den 6 januari 1978 i enlighet med bestämmelserna i lagen som kallas "digital republik".

Om en betydande ändring av vår integritetspolicy skulle bli nödvändig kommer vi att informera dig på alla användbara sätt och påminna dig om möjligheten att radera dina uppgifter om de ändringar som gjorts tyvärr inte kunde tillfredsställa dig.

Pour exercer les droits qui vous sont reconnus ou simplement pour répondre à toute interrogation que vous pourriez avoir sur le sujet, vous pouvez utiliser notre formulaire de contact ou de nous adresser un courrier à l'adresse 89, St. John Street, Valletta VLT 1165, Malta . För att utöva de rättigheter som beviljats ​​dig eller helt enkelt för att svara på alla frågor du kan ha om ämnet kan du använda vårt kontaktformulär eller skicka ett brev till adressen 89, St. John Street, Valletta VLT 1165, Malta .I alla fall, och i enlighet med lagbestämmelserna, måste du skicka ett bevis på din identitet till oss.

Om du trots alla våra ansträngningar inte är nöjd med hur du behandlar dina uppgifter eller med våra svar på de frågor du kan ha om detta ämne, kan du lämna in ett klagomål till CNIL (National Commission for Computing and des Libertés) från adressen https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil.

8. Immateriella rättigheter

Vi är ägare till de immateriella rättigheterna (upphovsrätt, varumärkesrättigheter, databasrättigheter etc.) eller innehar användningsrättigheterna för alla delar som är tillgängliga på vår webbplats, i synnerhet varumärken, logotyper, texter, data, ritningar, grafik, foton, animationer, ljud, datorkoder, mjukvara, layouter, sammanställningar,…

Allt innehåll på webbplatsen är föremål för aktuell fransk och internationell lagstiftning om immateriella rättigheter. Om en användare upptäcker att något material som publicerats gör intrång i upphovsrätten eller andra skyddade rättigheter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som finns på deras webbplats.

Användaren erkänner och accepterar att vi inte till honom överför någon äganderätt till innehållet på vår webbplats. Därför ger vi användaren tillstånd att se innehållet för hans personliga bruk.

All reproduktion, representation, modifiering, publicering, översättning, anpassning av hela eller delar av delar av webbplatsen, oavsett medel eller process som används, är förbjuden, förutom med vårt skriftliga tillstånd i förväg.

All obehörig användning av webbplatsen eller någon av de delar den innehåller kan bli föremål för åtgärder för att skydda våra rättigheter och erhålla ersättning för skador, särskilt enligt bestämmelserna i koden för immateriella rättigheter.

9. Ändring av villkoren

Vår webbplats förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera dessa villkor i takt med att funktionerna som erbjuds på vår webbplats utvecklas.

Dessa ändringar är tillämpliga från publiceringsdatumet som anges i rubriken.

Du är därför inbjuden att konsultera dem regelbundet och när du använder, surfar eller konsulterar vår webbplats.

10. Tillämplig lag

De juridiska reglerna som gäller för innehåll och dataöverföringar på och runt webbplatsen bestäms av maltesisk lag. I händelse av en tvist, som inte kan bli föremål för en uppgörelse i godo, är endast de maltesiska domstolarna inom Valletta Court of Appeal behöriga.

Sujets similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *