Vanliga frågor om VIAGRA (Sildenafil)

Vanliga frågor om VIAGRA (Sildenafil)

F: Vad är Viagra?

S: Viagra är ett läkemedel som tas genom munnen för att återställa erektil funktion hos män med erektil dysfunktion. Det är den första i sitt slag. Det verkar selektivt på penis. Det är inte ett hormon eller ett afrodisiakum.

F: Är denna medicin säker?

S: JA, denna medicin är säker. Viagra har testats på över 4 500 män under de senaste tre åren. Incidensen av dess negativa biverkningar som fick patienter att hoppa av studien var lika stor hos patienter som fick placebo, 2,5 %.

F: Hur fungerar detta piller?

S: Viagra verkar genom att öka muskelavslappningen i penis. När en erektion inträffar bör musklerna i penis och artärer vara avslappnade. Viagra maximerar avslappning genom att öka erektionseffektiviteten. Det är som att sträcka ut en gummiballong innan man blåser upp den för att göra den lättare att blåsa upp. Enzymet som pillret specifikt fungerar för är fosfodiesteras typ 5 (PDE-5) som nästan uteslutande finns i penis.

F: Får läkemedlet alla muskler i kroppen att slappna av?

ETT NEJ. Enzymet (PDE-5) är specifikt för penis. Viagra är mycket specifikt för enzymet i penis. Minimal korsreaktion är ansvarig för biverkningar.

F: Vilka är biverkningarna?

A: – Mild huvudvärk 16% – Värmevallningar 11% – Matsmältningsbesvär 7% – Rinnande näsa 7% – Tillfälliga synstörningar 3%

F: Kommer Viagra att påverka min synskärpa (suddig syn)?

F: Kommer Viagra att påverka mitt mörkerseende när jag kör?

ETT NEJ. Den har testats.

F: Finns det några allvarliga biverkningar?

ETT NEJ. Incidensen av allvarliga kardiovaskulära biverkningar hos fler än 4500 män var lika i placebogruppen och i behandlingsgruppen, mindre än 2 %. Det förekom inga dödsfall under studierna.

Viktig anmärkning: Patienter som tar eller behöver nitroglycerin eller nitrater för hjärtsjukdom kan inte använda denna medicin. Ett antal hjärtinfarkter, några med dödsfall, har rapporterats sedan Viagra kom. Dessa verkar bero på grov sex eller användning av nitroglycerin med Viagra mot läkares order. Patienter med betydande hjärtsjukdom, oavsett om de behöver använda nitroglycerin eller inte, bör informeras om risken för hjärtinfarkt.

F: Orsakar detta läkemedel en erektion som inte går ner (priapism)?

ETT NEJ. Det förekom INGA episoder av priapism i studierna. Viagra orsakar inte erektion utan sexuell stimulans. Det är inte som penisinjektioner eller intrauretral terapi. Dess verkningsmekanism är helt annorlunda.

F: När jag använder injektionerna kommer min erektion ibland att vara kvar efter att jag har fått orgasm. Kommer detta att hända med Viagra?

ETT NEJ. Detta är en av de enastående egenskaperna hos p-piller. Det är naturligt. Om det inte finns någon sexuell stimulans försvinner erektionen naturligt.

F: Kan jag använda detta med mina injektioner eller MUSE om de inte fungerar bra?

ETT NEJ. Användningen av Viagra med andra behandlingsformer (injektioner, mus, pump) har inte testats och bör undvikas.

F: Finns det några kontraindikationer?

A: JA. Den enda kontraindikationen är användningen av nitrater (sublingualt nitroglycerin, långtidsverkande nitrater, nitratpastor). Flera patienter har svimmat av när de använt nitrater och Viagra på grund av ett blodtrycksfall. Ingen patient fick allvarliga konsekvenser efter svimning. Om du är osäker på om du använder dessa mediciner, kontakta din läkare eller kardiolog innan du överväger denna medicin.

F: Hur är det med interaktioner med andra mediciner?

S: Det har inte förekommit några interaktioner med andra mediciner, inklusive diabetesmedicin, blodförtunnande medel, antacida, acetylsalicylsyra eller alkohol. Cimetidin och erytromycin ökade blodnivåerna, men utan några komplikationer.

F: Finns det en lägsta eller högsta ålder?

S: Det har testats och bevisats säkert för män upp till 85 år. Viagra har inte testats på män under 18 år. Det rekommenderas inte för denna åldersgrupp.

F: Hur ska jag ta det?

S: P-piller bör tas 1-2 timmar före sex. Toppen inträffar på mindre än 60 minuter.

F: Kommer jag att få en spontan erektion inom 60 minuter?

ETT NEJ. Återigen, det fina med detta piller är att det bara fungerar med naturlig stimulering. Ingen stimulering betyder ingen erektion.

F: Vad händer om jag inte använder den inom en timme?

S: Den gynnsamma effekten kan ses upp till 8 timmar efter att du tagit p-piller. Det mesta av effekten är inom de första 4 timmarna. Du kommer inte att få erektion om du inte blir stimulerad.

F: Hur ofta kan jag använda det?

S: Rekommenderad användning är en gång om dagen.

F: Vilken dos ska jag använda? Finns det flera doser?

S: Viagra finns i 25 mg, 50 mg och 100 mg piller. Du bör använda den minsta dos som fungerar. Ju högre dos desto större blir biverkningarna. Jag rekommenderar att börja med 50 mg dosen. Du kan alltid öka eller minska din dos beroende på din reaktion. 100 mg är den maximala dosen per dag.

F: Kan jag överdosera denna medicin?

S: Ju högre dos i försöken, desto mer problematiska är biverkningarna. I vissa kanadensiska försök användes en dos på 200 mg utan förbättring av effektiviteten och med fler biverkningar. Viagra administrerades i doser 8 gånger högre än den rekommenderade dosen utan allvarliga problem.

F: Kommer medicinen att påverka min orgasm?

ETT NEJ. Eftersom p-piller är stimuleringsberoende påverkas orgasmer opåverkade.

F: Ska jag vara orolig om jag försöker bli gravid?

S: Det finns inget absolut svar på denna fråga och försiktighet bör iakttas. Det var flera graviditeter under försöken och de var inte problematiska. Denna specifika fråga undersöktes inte i försöken. Viagra har inte visat sig ha någon effekt på spermiers rörlighet, fertilitet eller ökade fosterskador hos djur.

F: Kan detta orsaka cancer?

ETT NEJ. Omfattande djurförsök visade inga potentiella tecken på cancer hos djuren.

F: Kommer detta piller att öka min libido (sexlust) eller min aggression?

ETT NEJ. Viagra har ingen effekt på libido. Omfattande psykologiska tester visade ingen ökning av aggressivt beteende eller begär.

F: Med vilken procent är Viagra effektivt?

S: Läkemedlets effektivitet beror på orsaken till problemet. Om det finns en allvarlig brist på blodflöde, kommer läkemedlet förmodligen inte att fungera. Totalt sett, om man tittar på studier, fungerar p-piller för 70 % av patienterna. Män med diabetes och män som har prostataproblem eller som har opererat urinblåsan har lägre framgångsfrekvens.

F: Vad händer om det inte fungerar?

S: Viagra kräver sexuell upphetsning för att fungera. Du kanske är för trött eller inte tillräckligt upprymd. Om det inte fungerar upprepade gånger bör du boka tid för att diskutera alternativa behandlingar.

F: Kommer detta att ersättas av mitt försäkringsbolag?

S: Många försäkringsbolag ersätter behandling för erektil dysfunktion. Men många gör det inte. Kontrollera med din planadministratör.

F: Vad kostar Viagra?

S: Alla apotek är olika och att shoppa runt kan spara pengar. Apoteken tar mellan $7,50 och $11 per piller. Priset på p-piller är oberoende av dess dos. Tabletterna är utan skåror och inte avsedda att delas. Om du använder två 50 mg tabletter kan du minska kostnaderna med 50 % genom att använda 100 mg tabletter.

F: Kan Viagra användas till kvinnor?

S: FDA har inte godkänt Viagra för kvinnor. Dess säkerhet och effektivitet har inte fastställts i någon annan grupp än män över 18 år.

Sujets similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *